دلنوشته

+ "تا یه جایی، آدمای جدید برات تجربهء دنیاهای تازه‌ان. همیشه آماده‌ای تا وقت و عاطفه‌‌ت رو خرج آدمای تازه کنی. امّا از یه‌جایی به بعد وقتی یکی میاد سراغت می‌دونی یا اومده کتاب امانت بگیره و پس نده، یا لنگ پول سیگار و شارژ ایرانسل و ناهار بچه‌شه، یا می‌خواد پیجشو معرفی کنی، یا روی کتابش نقد بنویسی، یا ترانهء مفتی می‌خواد، یا به سفارش فلانی اومده تا دربارهء فلان قضیه، ازت اطلاعات بگیره، یا... یا... یا...