بخاطر مضرات زیاد نوشیدن شراب، این نوشیدنی در دین مبین اسلم بشدت نفی شده و برای فردی که مرتکب شرب خمر شود مجازات شلاق تعیین شده است.

بهترین نوشیدنی ما مسلمانان چه در مراسم شادی و چه در مراسم عزا چای و قهوه می باشد، چای و قهوه دارای فواید بسیار زیادی هستند که نوشیدن چای و قهوه را در بیشتر کشورای جهان مرسوم کرده است.

شراب موجب لغزش میشود و نور انسانیت انسان را میبرد و جوانمردی را در انسان ویران میکند.با وجود ضررهای خانمان سوز فراوان مشروبات الکلی که کاملاً هم ثابت شده است، شبکه های بیگانه و شیطانی اصرار عجیبی برای ترویج مصرف این گونه نوشیدنی ها دارد.

اسلام مدعی است که طبق نص صریح قرآن کریم – که البته علوم و تحقیقات پژوهشگران نیز آن را ثابت می کند- شراب منافعی دارد اما مضراتش بیشتر است و حرام است به دلیل اینکه خداوند از آن نهی فرموده …